OM

Dsablokken er en del af tosprogsindsatsen i Favrskov kommune, med den forsøger vi at bakke op om de lærere, der har tosprogede elever til at sidde i klasserne. Elever som nogen gange har svært ved at deltage i den almindelige undervisning.

Dsablokken er et tilbud, der hjælper ved at dele hovedsageligt materialer, ideer og gode råd til integration af de tosprogede elever i den almene undervisning.

Hvis du er underviser i Favrskov kommune og har brug for yderligere hjælp eller sparring til din tosprogsundervisning er du velkommen til at kontakte en af favrskov kommunes Dsa-vejledere.

 

Lene Søndergaard Nielsen

Vejledning og sparring

 

– har i perioden 2002 til 2006 arbejdet med tosprogede børn på Haldum-Hinnerup Skolen som lærer og teamkoordinator dels i modtageklassen og dels på et lille hold for 17 -18 årige tosprogede drenge.

– har siden 2009 været DSA-lærer på Rønbækskolen.

– har siden marts 2014 varetaget funktionen som tosprogskoordinator på skolen og deltaget i den kommunale DSA-netværksgruppe.

lnie@favrskov.dk

 

Helle Hørdum Pedersen

Vejledning og sparring samt administration af Dsablokken.dk

 

– har siden 2006 været ansat på Skovvangskolen og arbejdet næsten udelukkende med tosprogede børn.

-er i 2010 uddannet Faglig Mentor med henblik på tosprogede udskolingselever.

-er tosprogskoordinator og varetager dsa-vejledning af kolleger.

-er medlem af den kommunale tosprogsgruppe.

-er siden januar 2018 læsevejleder på Skovvangskolen

helle.pedersen53@gmail.com