Fritidspas

Sårbare børn og unge i Favrskov Kommune kan efter indstilling, og hvis det skønnes berettiget, tildeles et fritidspas. Med fritidspasset følger økonomisk støtte til at deltage i en organiseret fritidsaktivitet i Favrskov Kommune. Støtten gives til betaling af kontingenter, og enkeltstående arrangementer i forlængelse af fritidsaktiviteter, fordi økonomisk støtte kan øge de berørte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

Læs videre “Fritidspas”