Baskervilles 123 – abc

Baskervilles forlag har lavet siden 123ABC – Der er en del gratis opgaver, men skal du have adgang til det hele kræver det abonnement. Det er heldigvis ikke ret dyrt. 123ABc byder på mange forskellige opgaver fra simpel bogstav/ordforrådstræning til mere tekstrelaterede opgaver på mellemtrinsniveau. Der er også opgaver til engelsk og matematik, som måske også kunne bruges i specialregi.

Læs videre “Baskervilles 123 – abc”

Lær og læs

 

“Lær og læs” er et materiale i 3 trin fra Forlaget Jela. Det er lavet af Ib Hedegaard Larsen, og der lægges op til, at det bruges sammen med LST – her Intowords eller CD-ord. Trin 1 drejer sig om indlæring af bogstaver og bogstavlyde og starter på et meget basalt niveau, der især kan være godt til tosprogede uden et skriftsprog på modersmålet. Trin 2 koncentrerer sig om lydret læsning og deleregler – og på trin 3 kommer man igang med endelser og betingede stavemåder.

Læs videre “Lær og læs”

De små danskhæfter og Ballonskibet

 

“Vokaler i Sandaler”, “Konsonanter i elefanter” og “Ballonskibet” er nogle af de halvgamle materialer, I sikkert har liggende på læsevejlederkontoret, som ingen alligevel bruger. De findes i mange niveauer fra begynder til øvet – og er glimrende som en aktivitet, man kan sidde lidt selv med. Det handler om at sætte lyde sammen og de er for det meste lydrette.

Læs videre “De små danskhæfter og Ballonskibet”

Margit Gades skriveskabeloner

Margit Gades skriveskabeloner er efterhånden meget kendte og anvendte. De ligger også i Intowords, som de fleste tosprogede efterhånden anvender. Der er ingen tvivl om, at alle skoleelever og mange voksne kan hente god hjælp i skabelonuniverset f.eks. til genrekendskab – og til det med lige at komme igang med en skriftlig opgave, men til tosprogede er de nærmest geniale. Mange af de genrer, vi i skolen og i samfundet opererer i, er både kulturelt og sociokulturelt funderede og derfor så meget sværere at finde kernen i for vores tosprogede elever. Her kan de både se genren visuelt opstillet og blive puffet i gang.

Læs videre “Margit Gades skriveskabeloner”

Lydmuren

 

Lydmuren af Jens Porsborg og John Buchwald er fra forlaget Jela. Materialet er foholdvist billigt, især de små arbejdsbøger – som koster under en ti’er, når du køber 25 stk. Der findes både en bogstavbog med lærervejledning, en arbejdsbog – og så er der kopimaterialet “På vej mod sikker lydering/læsning”. Det er flotte materialer, opgaverne er ret intuitive, og eleverne er rigtigt glade for dem.

Læs videre “Lydmuren”

Støt jeres barns sproglige udvikling

Det kan måske være svært at overskue, hvordan man støtter sit barns sproglige udvikling på et sprog, man heller ikke selv mestrer til fulde. Herunder er der nogle ideer til, hvordan man kan støtte og arbejde med sprogudvikling i hjemmet. Man kan med fordel printe og uddele papiret til modtagelsessamtalen ( – det ligger som PDF herunder) Ofte kan det nemlig være en god ide tidligt i forløbet at tydeliggøre det samarbejde, der gerne skal udvikle sig mellem skolen og hjemmet.

Støt sproget i hjemmet

Læs videre “Støt jeres barns sproglige udvikling”

Den sproglige dimension i alle fag

På  Videncenter for Integrations hjemmeside kan man se en lille film om arbejdet med at implementere sprogundervisning og udforskning af sprog i alle fag. Filmen er fra Sølystskolen i Silkeborg, hvor man arbejder genrepædagogisk for at imødekomme de mange tosprogede elevers behov. en strategi, som har vist sig meget udviklende også for de dansksprogede elever.

I publikationen fra UVM 2008:  Sproget med i alle fag – er der gode råd til implementeringen af arbejdet med sproglig opmærksomhed i alle fag.

Denne publikation om andetsprog og didaktik i folkeskolen er en artikelsamling, som gennem konkrete praksiseksempler viser, hvordan dansk som andetsprog kan integreres i fagene dansk, matematik og natur/teknik i folkeskolens 4.-6. klassetrin. Bogens artikler er velegnede som oplæg til debat i faggrupper, når det drøftes, hvordan de tosprogede elevers udbytte af undervisningen øges.

Fritidspas

Sårbare børn og unge i Favrskov Kommune kan efter indstilling, og hvis det skønnes berettiget, tildeles et fritidspas. Med fritidspasset følger økonomisk støtte til at deltage i en organiseret fritidsaktivitet i Favrskov Kommune. Støtten gives til betaling af kontingenter, og enkeltstående arrangementer i forlængelse af fritidsaktiviteter, fordi økonomisk støtte kan øge de berørte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

Læs videre “Fritidspas”

Sabaah

Sabaah betyder ”ny dag” eller ”ny begyndelse” og er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT personer (blandt andre homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund.

Sabaah tilbyder rådgivning målrettet personer med etnisk minoritetsbaggrund, som enten har LGBT status eller på andre måder tumler med tanker og følelser knyttet til seksuel orientering og/eller kønsidentitet.

Man kan også følge Sabaah på Facebook